Inwestycje

  Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze geodezyjnej inwestycji budowlanych.

Naszym Klientom zapewniamy pełną obsługę w tym zakresie począwszy od założenia osnowy realizacyjnej, weryfikacji dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcy przez inwestora, poprzez bieżącą obsługę budowy, w tym obmiary robót ulegających zakryciu, aż do wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonujemy także pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych budynków i budowli, pomiary pionowości szachtów windowych, pomiary zwisu przewodów energetycznych, pomiary suwnic i torów, badanie geometrii obiektów, pomiary ugięć stropów, belek, pomiary poziomu posadzki.

Mapy

  Równie ważnym zakresem naszej działalności geodezyjnej są opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych. Obejmują one przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego i są niezbędne do zrealizowania każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m. Mapa powinna zostać wykonana przez uprawnionego geodetę, powinna posiadać opis ”Mapa do celów projektowych” z podaniem skali opracowania, układu współrzędnych płaskich i układu wysokości. Mapa powinna określać obszar aktualizacji, zaznaczony najczęściej grubą kolorową przerywaną linią.

Ewidencja

  Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części na rzecz nowego właściciela – podział prawny.W ujęciu wieczystoksięgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład i założenie dla niej nowej księgi wieczystej.W ujęciu administracyjno - prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela – podział geodezyjny ( Cytat z Wikipedii ) Oferuję także: sporządzanie dokumentacji do celów prawnych oraz badanie stanu prawnego nieruchomości.

KONTAKT

ul. Kołłątaja 45 lok. 49
24-100 Puławy
❃ 51° 25' 21.1248" 21° 57' 02.4908"
Godziny pracy:
Pon.-Sob. 8:00-16:00
Dane kontaktowe:
☎ +48 600 149 383
✉ plebanek.robert@gmail.com
Dane firmy:
NIP: 716-110-36-31
Regon: 431 108 347
Numer rachunku:
ING Bank Śląski 75 1050 1461 1000 0092 1964 3906

ZESKANUJ KOD QR SMARTFONEM